Kulich Biztonságtechnika

Tűzjelző rendszerek

Védje a keményen megdolgozott értékeit a lángok elől!

Amióta a tüzek pusztítanak, és amióta létezik a tűz elleni védekezés fogalma, azóta létezik a tűz korai jelzésének igénye is. Az ember pedig amióta csak teheti, szereti a munkáját arra alkalmas gépekre, berendezésekre bízni. Kitalálta tehát, megalkotta és jelenleg is folyamatosan tökéletesíti a tűzjelzést, amely arra hivatott, hogy az ember jelenlétét, figyelő tekintetét helyettesítse.

A tűz évente több ezer vállalkozást pusztít el, több milliárd forintos anyagi károkat okozva a megsemmisített készletek és elvesztett üzleti lehetőségek miatt.

 Egy nagyobb tűzeset után a vállalatok kb. 40%-ának be kell zárnia, további 30% pedig az elkövetkezendő három éven belül teszi ezt meg, mivel az okozott kárral gazdaságilag nem képes megbirkózni. A Kulich Biztonságtechnikai Kft. kereskedelmi minőségű tűzjelző rendszere megvédi befektetéseit és alkalmazottait a jelentős veszteségektől.

A tűzjelző rendszert a felhasználói igényekhez és előírásokhoz kell igazítani!

A tűz órákig éghet, és nem okoz nagyobb károkat. Ha azonban fellángol, hatalmas közvetlen és közvetett károkat, és ami még rosszabb, halált és személyi sérüléseket okozhat. A tűz észlelése és az intézkedés közötti idő közvetlenül kapcsolódik a tűz okozta károkhoz. Az elektronikus tűzjelző rendszerek, önállóan, emberi beavatkozás nélkül észlelik és riasztanak az épületekben fellépő tüzek keletkezéséről, ami legjobb módszer a megelőzésre. Az épületek, a létesítmény típusától, az emberek számától, rendeletektől és a befektetői igényektől függ, hogy milyen tűzjelző rendszer kerül kiépítésre.

Az érzékelők a tűzjelző rendszer legfontosabb részei, mivel a tűz észlelési ideje nagyban befolyásolja a károkat, ide értve a tűz oltására fordított technikai és emberi erőforrások költségeit. Mivel a tűz teljes elterjedése viszonylag hosszú időt vesz igénybe (a térségen belüli anyagok gyúlékonyságától függően), olyan tűzérzékelő típust kell választani, ami a tüzet korai szakaszában észlelni tudja.

Ha fennáll a gázszivárgás veszélye (pl. fűtőberendezések) vagy a szén-monoxid koncentrációjának a megnövekedése (például garázsok), a tűzjelző rendszert ki kell terjeszteni gázdetektorokkal. Azokban a létesítményekben, ahol több ember vesz részt, hő- és füstelvezető rendszerre és kiürítési tervre van szükség. 

Lakóépületekben a tűz- és gázérzékelők csatlakoztathatók a riasztórendszerekhez is!

A tűzjelző rendszer feladata:

A tűzjelző rendszer felépítése:

Tűzjelző központ

Ez a doboz tartalmazza a tűzjelző rendszer agyát, a kommunikáció és az információ továbbításának központi pontjaként szolgál. Ide érkeznek a jelek az eszközöktől (például füstérzékelőktől vagy a kézi jelzésadóktól), és riasztásokat küld a megfigyelő központba, valamint az épületben lévő értesítő készülékekre (villogó lámpák és hangszórók).

Automata érzékelők

Ezek az alkatrészek jelzik a riasztást, amikor tüzet észlelnek. Az automatikusan működtetett eszközök mindig veszélyt keresnek, füst, hő vagy lángok észlelésére alkalmasak. Ezek az eszközök nem támaszkodnak az emberi beavatkozásra, és akkor is működnek, ha senki nincs az épületben. Az automatikus érzékelőket a vizsgált jellemzők alapján négy csoportra osztjuk: füstérzékelők, hőérzékelők, lángérzékelők, multi szenzoros érzékelők.

Érzékelők csoportosítása:

Az érzékelt tűzjellemző alapján:

Füstérzékelő:

Olyan érzékelő, amely szemcsés égéstermékekre és / vagy a levegőben pirolízises anyagokra (aeroszolokra) érzékeny.

Ionizációs füstérzékelő: az égéstermékekre érzékeny olyan érzékelő, amelyben az égéstermékek képesek hatást gyakorolni az ionizációs áramra.

Optikai füstérzékelő: olyan égéstermékekre érzékeny érzékelő, amely égéstermékek az elektromágneses spektrum infravörös, látható vagy ultraibolya tartományaiban a fényelnyelést vagy a szóródást képesek érzékelni.

Hőérzékelő:

Olyan érzékelő, amely a hőmérséklet emelkedésére reagál.

Lángérzékelő:

Olyan érzékelő, amely a tűz lángja által kibocsátott sugárzásra reagál.

Infravörös (IR) lángérzékelő: lángérzékelő, amely a tűz lángja által kibocsátott 850 nm-nél nagyobb sugárzásra reagál.

Ultraibolya (UV) lángérzékelő: lángérzékelő, amely a tűz lángja által kibocsátott 300 nm-nél kisebb sugárzásra reagál

Kombinált érzékelő

Kombinált optikai füstérzékelő, hő- és hősebesség érzékelő

Vonali füstérzékelő:

Olyan érzékelő, amely egy folytonos vonal mentén érzékelt tűzjellemzőre reagál.

Nagyérzékenységű aspirációs füstérzékelő

Aspirációs füstérzékelő rendszerek egy központi érzékelő egységhez épített csőhálózatból állnak, mely központ a csőhálózaton keresztül folyamatosan szívja a levegőt.

Hőkábel

A vonali hőérzékelőket elsősorban ott alkalmazzák, ahol agresszív és kritikus környezeti feltételek (pl. magas páratartalom, szélsőséges hőmérsékletek, külső területek, agresszív gázok, porterhelés stb.) miatt a hagyományos tűzérzékelők nem használhatóak.

Gázérzékelő

 LP LPG, földgáz és széngázérzékelő egy olyan eszköz, ami érzékeli a propán és bután gázokat.

Robbanás biztos lángérzékelő

Kézi jelzésadók​

Az emberi kézzel működtetett eszközök riasztási jeleket küldenek a központhoz, amikor azt egy személy jelzéssel aktiválja. Ezekbe az eszközökbe beletartoznak a gyakran látható kézi jelzésadók, üvegtörő-állomások, hívópontok vagy tűzjelző központok.

Jelzésadók​

Riasztás bekapcsolásakor hang- vagy hang- és fényjelzéssel figyelmezteti a benn tartózkodókat a veszélyre. Vannak olyan rendszerek, melyek szöveges üzenettel közlik az emberekkel, hogy mit kell tenniük a vészhelyzet alatt.

Vezérlés

A központba érkezett jelzések alapján (füst-, hő-, kézi jelzésadó, stb.) a beprogramozott terv szerint működteti a vezérléseket. Ezek a vezérelt eszközök lehetnek füstgátló-, tűzgátló ajtó, hő- és füstelvezető rendszer, lift-, vészkijárati ajtó, oltórendszerek is és egyéb élet és tűzvédelmi rendszerek.

Távfelügyeleti kommunikátor​

A központba érkezett jelzések alapján (füst-, hő-, kézi jelzésadó, stb.) a beprogramozott terv szerint működteti a vezérléseket. Ezek a vezérelt eszközök lehetnek füstgátló-, tűzgátló ajtó, hő- és füstelvezető rendszer, lift-, vészkijárati ajtó, oltórendszerek is és egyéb élet és tűzvédelmi rendszerek.

Hő és füstelvezetés RWA

Hő- és füstelvezetés a tűzvédelem egyik legfontosabb területe, a nyílászárók automatikus vagy kézi indítású mozgatása, amelyek biztosítják a nyílászárók nyitását annak érdekében, hogy a füst minél előbb távozzon az épületből. A füstelvezetésnek a jelentősége abban van, hogy a füstmérgezés lényegesen több áldozatot szed, mint maga a tűz.

A hő- és füstelvezető rendszerrel szemben támasztott elsődleges követelmény az, hogy jelzés érkezését vagy a kézi indítást követően kb. egy percen belül nyissa a füstelvezetést és a levegő- utánpótlást az előidézett huzat segítségével. A füstelvezető ablak automatikák másik követelménye, hogy az épületben keletkezett tűz és az emiatt kialakult áramszünettől függetlenül is működőképesek legyenek. A Hő és Füstelvezető központ éppen ezért minden esetben 72 órás szünetmentes áramellátással, akkumulátorral rendelkezik, így megfelel ezeknek a követelményeknek

Tűzjelző-, hő- és füstelvezető rendszerek ellenőrzése

A tűzjelző berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani!

A beépített tűzjelző rendszerek karbantartását jogszabály teszi kötelezővé, mely szerint az üzemeltetőnek gondoskodnia kell a berendezések rendszeres felülvizsgálatáról, amely biztosítja a folyamatos működést.

Mindig győződjünk meg arról, hogy a lakossági vagy kereskedelmi tűzjelző maximális hatékonysággal működik. Az ellenőrzést, karbantartást és a javítást szakvizsgával rendelkező szakember végezheti. A karbantartással kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a telepítőjével. Rendszerekben a legtöbb problémát az elpiszkolódás és az akkumulátorok öregedése okozza.

Szolgáltatás megrendelése

Az ajánlatkéréhez az alábbi mezőket legyen szíves kitölteni. Minél több adatot tölt ki, annál gyorsabban tudjuk feldolgozni az ajánlatkérést.