Kulich Biztonságtechnika

Adatvédelmi irányelvek
Adatkezelési tájékoztató

A Kulich Biztonságtechnikai Kft. továbbiakban Vállalkozás – jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, az EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI

1. Az adatkezelő adatai

 • Adatkezelő neve: Kulich Biztonságtechnikai Kft.
 • Székhelye: 5630 Békés, Kossuth u. 23. C. I. 5.
 • Postacíme: 5630 Békés, Kossuth u. 23. C. I. 5.
 • E-mail címe: kulich@kulich.hu
 • Telefonszám: +36 66 413 795
 • Honlapja: www.kulich.hu

A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Vállalkozás által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

2. Az adatfeldolgozók adatai
A Vállalkozás az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe.

 • Adatfeldolgozó neve: Orbán Ágnes
 • Székhelye: 5630 Békés, Vág u. 3.
 • Postacíme: 5630 Békés, Vág u. 3.
 • Adatfeldolgozás helye: 5630 Békés, Vág u. 3.
 • E-mail címe:
 • Honlapja:
 • Adatfeldolgozó neve: Atomsystems Kft.
 • Székhelye: 5662 Csanádapáca, Liszt Ferenc u. 14.
 • Postacíme: 5662 Csanádapáca, Liszt Ferenc u. 14.
 • Adatfeldolgozás helye: 5662 Csanádapáca, Liszt Ferenc u. 14.
 • Adószám: 23877887-2-04
 • E-mail címe: atom@honlapterv.hu
 • Honlapja: www.atomsystems.hu

Pályázatok, önéletrajzok kezelése

1. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

 – A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, önéletrajz, motivációs levél, kitöltött személyiség-, képesség- és készségfelmérő tesztek eredménye, értékelése, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).
– A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.
– Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
– A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók, adatfeldolgozók, ill. a kitöltött személyiség-, képesség- és készségfelmérő kiértékelésével foglalkozó adatfeldolgozó.
– A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.
– A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatályos 2018. május 24-től

Békés, 2018 május 24.

Adatvédelem

Ajánlatkéréskor, megrendeléskor, hibabejelentéskor kizárólag azokat az információkat kérjük ügyfeleinktől, amelyek feltétlenül szükségesek a szolgáltatás lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott szolgáltatás ellátásához szükségesek (pl. távfelügyelet). Az ügyfelek a megrendelés, feliratkozás leadásával hozzájárulnak adataiknak a jelen szerződésben és a Kulich Biztonságtechnikai Kft. adatvédelmi politikájában (az alábbi linken: kulich.hu/adatvédelem) írtakkal összhangban történő kezeléséhez. Az adatkezelést a Kulich Biztonságtechnikai Kft. NAIH-………/2015 számon nyilvántartásba vetette a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóságánál. A Kulich Biztonságtechnikai Kft. ezúton tájékoztatja, hogy személyes adatait az adatvédelmi politikában meghatározott időtartamig kezeli. Amennyiben regisztrációja során nevét, lakcímét és e-mail címét megadta, továbbá ha ezt a regisztráció alkalmával a vonatkozó négyzet bejelölésével kérte, a Kulich Biztonságtechnikai Kft. a későbbiekben tájékoztatja Önt a rendszerével kapcsolatos teendőkről és az újdonságokról. A négyzet bejelölésével egyúttal önkéntes hozzájárulását adja a jelen pontban írtak szerinti megkeresésekhez, továbbá ahhoz, hogy a Kulich Biztonságtechnikai Kft. a nevét, lakcímét és e-mail címét a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig a jelen pontban írtak szerint kezelje és felhasználja. Hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az iroda@kulich.hu e-mail címen, vagy a Kulich Biztonságtechnikai Kft. 5630 Békés, Kossuth u. 23. postacímén. Kérjük, hogy hozzájáruló nyilatkozatának esetleges visszavonását akár postai úton, akár e-mailben oly módon tegye meg, hogy abból Önt, valamint azt az e-mail címet, amelyre többé nem szeretne tájékoztató leveleket kapni, egyértelműen azonosítani tudjuk.