Kulich Biztonságtechnika

24 ÓRÁS FIGYELŐSZOLGÁLAT

Bizonyára Ön is tapasztalta, hogy manapság a legtöbb magánszemélynek, illetve cégnek kiemelt figyelmet kell (ene) fordítania értékei, vagyontárgyai védelmére, saját maga, családtagjai, vagy éppen alkalmazottai személyi biztonságára.


A távfelügyelet lényege, hogy a lakásokban, családi házakban, üzlethelyiségekben, ipari létesítményekben felszerelt riasztóközpontoktól beérkező jelzéseket a nap 24 órájában a diszpécserszolgálat figyeli, és a jelzéseknek megfelelően intézkedik.

A diszpécser az előre megbeszélt akcióterv alapján értesíti Önt, az Ön által megjelölt személyeket, vagy amennyiben szükséges, az illetékes hatóságokat (rendőrség, mentők, tűzoltók), illetve a járőrszolgálatot.

Gyakori kérdések

A távfelügyelet egy olyan vagyonvédelmi szolgáltatás, melynek keretében a szolgáltató a megbízó tulajdonában lévő, vagy általa működtetett elektronikai jelzőrendszer (riasztó berendezés) jelzéseit folyamatosan fogadja, a jelzéseket regisztrálja, feldolgozza, valamint a jelzésekre a távfelügyeleti szerződésben és a megbízóval közösen kialakított intézkedési tervben foglaltak szerint intézkedik.

A távfelügyelet bármikor képes és kész a riasztórendszerek jelzéseinek fogadására, a jelzéseknek megfelelő döntések meghozatalára és a szükséges intézkedések megtételére.

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi lakások, családi házak, irodák, raktárak, vagy éppen üzlethelyiségek, műhelyek figyelését, távfelügyeletét.

A szolgáltatást bármelyik előfizető, így Ön, illetve az Ön által vezetett cég is igénybe veheti, ha az őrizendő lakásban, irodahelyiségben, vagy éppen raktárépületben rendelkezik helyi riasztó központtal, valamint ahhoz csatlakoztatott elektronikus érzékelőkkel, berendezésekkel.

A szolgáltatás lényege, hogy az Ön lakásában, üzlethelyiségében letelepített helyi riasztó- rendszer központja behatolás, támadás, tűz, műszaki hiba, állapotváltozás esetén – egy kommunikátor segítségével – a távközlési hálózaton keresztül jelzéseket küld a távfelügyeleti központba.

A távfelügyeleti központ folyamatosan működik. A korszerű számítógépek mellett diszpécserek dolgoznak, akik a nap 24 órájában fogadják a jelzéseket, amelyekre az intézkedési tervnek megfelelően reagálnak.

A távfelügyelet és kivonuló szolgálat akkor képes intézkedni, ha a jelzés eljutott a távfelügyeletre.

A riasztás jelzés átvitele az esetek túlnyomó többségében valamilyen nyilvános telefonhálózaton történik.

Az egyik legelterjedtebb kommunikációs mód a GPRS átjelzés, mert gyors és pár másodperc alatt értesül a távfelügyelet, hogy meghibásodott vagy szabotálták a biztonsági rendszert a választott szolgáltatási csomagtól függően. Ezenkívül még nagyon népszerűek a rádiós-, GSM-, IP-, vezetékes telefonon történő átjelzések is. 

Minden átjelzésnek van előnye és hátránya biztonsági és anyagi tényezőt figyelembe véve. Kockázatelemzéskor ez a tényező is befolyásolja a védelmi szintet, ezzel együtt a saját kockázatot is.

Olyan kommunikációs módot válasszunk, ami nem gyengíti vagy nem túlzott az alap biztonsági rendszerhez képest, mert itt is igaz, hogy olyan a rendszer, mint a leggyengébb eleme.

Milyen jelzéseket fogad a távfelügyeleti központ?

Megfelelően telepített helyi riasztóközpont esetén a diszpécser képes azonosítani a behatolás helyét és követni a behatoló mozgását.

A megfelelően telepített hő- és füstérzékelők segítségével a távfelügyeleti központ tűzjelzések fogadására is alkalmas.

Ha Önt támadás éri vagy veszélyben érzi magát, lehetőség van arra, hogy a riasztási jel helyi hangjelzés (sziréna) nélkül kerüljön továbbításra.

Ezek az úgynevezett nyitás-zárás jelentések kezelői kódok azonosításával érkeznek a távfelügyeleti központba.

Ha a helyi riasztót kényszer hatására kell kikapcsolnia, egy speciális kódot használhat, amelyből a diszpécser azonnal látja, hogy segítségre van szüksége

A helyi riasztó kikapcsolt állapotban is működik, és jelzi a helyi riasztóközpont, illetve a hozzá kapcsolt eszközök rongálását. 

A hangjelző berendezés vezetékelvágás esetén is jelez.

E jelzés alapján diszpécsereink azonnal tudomást szereznek a rendszerrel kapcsolatos esetleges problémákról (hálózat-kimaradás, akkumerülés, stb.)

A helyi riasztó ellenőrző bejelentkezést küld a központnak. 

Ennek alapján a felügyeleten szolgálatot teljesítő biztonsági szakemberek meggyőződhetnek a helyi riasztó meglétéről, valamint annak a távfelügyeleti központtal való zavartalan összeköttetéséről. 

A tesztjelentés gyakoriságát a kiválasztott szolgáltatás alapján ellenőrzi a figyelőszolgálat rendszere (a gyakoriság lehet 1 mp -től 24 óra)

Közvetlenül is küldhet jelzést, a riasztó kezelőjén (kódtasztatúráján) kijelölt gomb megnyomásával, vagy hordozható pánikgomb segítségével.

Ezek lehetnek vízbetörés, magas hőmérséklet és egyéb jelzések, amit az ügyfél részére figyelni kell

E rendszerek a rendeltetésüknek megfelelő jelzéseket általában kétféleképpen közölhetik velünk

• az esemény helyszínén történő jelzéssel: sziréna (hangjelző berendezés) és villogó (fényjelző berendezés) beindításával, illetve az elektronikai jelzőrendszer kezelőegységének különféle jeleivel

• a riasztási esemény távfelügyeletre történő továbbításával.

A helyszíni jelzés lehetőséget ad a közvetlen környezetben tartózkodóknak a riasztási eseményre való reagálásra, erre azonban nem mindig kerül sor.
Elsősorban azért, mert nem mindig tartózkodik valaki olyan közelségben, hogy hallja a riasztó szirénáját, vagy lássa a fényjelzését, másrészt azért, mert bizonyos helyzetekben és bizonyos események kapcsán nem várható el beavatkozás.

Gondoljunk csak arra, hogy az idős, egyedülálló szomszéd néni éjjel kettőkor nem fog szembeszállni két betörővel. Az egészségügyi vészhívókat általában egyedülálló, idős emberek használják, így a helyszíni jelzésnek tulajdonképpen nem sok értelme van.

A helyi riasztás jelzés nem szelektív, azaz a sziréna hangjából nem lehet következtetni arra, hogy milyen esemény váltotta ki a jelzést. A helyszíni riasztás – például egy behatolásjelző esetében – bírhat valamilyen szintű elrettentő erővel, és figyelmezteti is a környezetet a beavatkozás szükségességére, de valódi, magas szintű biztonságot nem ad.

Bizonyos jelzőrendszer típusok képesek SMS, vagy hangüzenet küldésére, ami akkor is esélyt ad az intézkedésre, ha nem vagyunk a riasztó hallótávolságában.

Azonban ebben az esetben is számos ponton meghiúsulhat a sikeres betörésvédelem: a mobiltelefonunk éppen ki van kapcsolva, vagy lemerült az akkumulátora, netán mert a családi nyaralás során senki sincs a telefon közelében, így nem is értesül a riasztásról.

A jó megoldás egy olyan szolgálat, amely bármikor vétel-, döntés- és intézkedésképes. Ez pedig a távfelügyelet.

Intézkedés riasztás jelzésre

A diszpécserek a beérkezett jel fogadása után – a bekövetkezett esemény jellegének megfelelően – haladéktalanul intézkednek, és értesítik azokat a személyeket, illetve szervezeteket, akiket Ön a riasztási tervben megjelölt. Minden előfizetőhöz – így Önhöz is – külön riasztási terv tartozik, amelyben meghatározhatja, hogy diszpécser milyen esetben kit és hol értesítsenek. Gyorsaságuk biztosítéka, hogy a riasztási terv a riasztási jel megérkezésekor számítógépük képernyőjén automatikusan megjelenik és kezelő beavatkozása nélkül továbbítódhat az illetékes kivonuló járőrautó képernyőjére.

Kivonuló járőrszolgálat

Behatolás- és támadásjelzés, műszaki felügyelet esetén diszpécsereink egy kivonuló járőrszolgálatot is a helyszínre küldenek, akik az esetleges intézkedésre jogosult hatósági szervek vagy tulajdonos megérkezéséig biztosítják a helyszínt, ha szükséges, a törvényi szabályozás keretein belül megvédik lakását, illetve az Ön személyét. 

Tűzriasztás esetén a katasztrófavédelem szakemberei vonulnak a megfelelő technikával és személyzettel az ingatlanhoz.

Milyen többletszolgáltatásokat kínálnak Önnek?

Igény szerint biztosítják Önnek állandó üzemű berendezései (pl. hűtő-fűtő – vezérlő berendezései ) villamos hálózatának figyelését stb.

A nyitás-zárás jelentések a helyi riasztóközpont be- és kikapcsolásának jelzései. Mivel e jelzések kezelői kódok alapján történnek, utólag is azonosítható, hogy ki, mikor nyitotta ki, illetve zárta be a megfigyelt objektumot.

Tegyük fel, hogy egy Ön által megadott időintervallumban csak meghatározott személyek tartózkodhatnak üzlethelyiségében, műhelyében stb. A riasztási tervben megadhatja a kezelői személyzetet, hogy a megadott riasztás esetén a megfelelő személy legyen értesítve. Ha a megjelölt időszakban jogosulatlan kóddal nyitás vagy zárás jelzése érkezik a távfelügyeleti központba, akkor a diszpécserek haladéktalanul értesítik Önt, illetve az Ön által megjelölt személyeket, szervezeteket.

A szolgáltatás igénybevételéért a távfelügyeletek havi díjat számolnak fel az aktuális árjegyzékük alapján. Az oldalon található ikonra kattintva találhatja meg a kiválasztott szolgáltató elérhetőségét.

Első lépésként ki kell töltenie egy igénybejelentő lapot, és a kollégáink minél hamarabb felveszik Önnel a kapcsolatot. Távfelügyeleti igénylőlap kitöltése.
Abban az esetben, ha nem rendelkezik vagy elavult riasztórendszere van, akkor a felmérést válassza, az igénybeérkezést követően a kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot.

Az ország területén távfelügyeleti szolgáltatást nyújtó cégek több mint felével kapcsolatban állunk, ezért a riasztó-, tűzjelző rendszer vagy technikai felügyelet tervezésekor az Önhöz legközelebbi vagy a legjobb szolgáltatást nyújtó diszpécser központhoz tudjuk továbbítani a rendszere jelzéseit. Napi kapcsolatban lévő távfelügyeletek elérhetőségét az ikonokra kattintva olvashatja.